Paslaugos

 • 1. Skolų pirkimas – pardavimas

  Cesija - reikalavimo perleidimas. Vadovaujantis CK 6.101 straipsniu leidžiama perleisti reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu.

 • 2. Skolų administravimas

  • Skolų prevencija
   • Mokėjimų kontrolė
   • Prevencinis spaudas
   • Mokumo įvertinimas
  • Ikiteisminis skolų išieškojimas
  • Skolų priteisimas
  • Priteistų skolų išieškojimo kontrolė
  • Skolų pripažinimas beviltiškomis
 • 3. Skolų apjungimas (skolininkams)

  • Skolų mokėjimo planų sudarymas
  • Skolų apjungimas
  • Konsultavimas skolų mokėjimo klausimais
  • Skolininko pareigų ir teisių išaiškinimas ir jų užtikrinimas
 • 4. BDAR

  BDAR - Bendrasis Duomenų apsaugos reglamentas (angl. GDPR – General Data Protection Regulation) pakeitė nuo 1995 m. galiojusius ES įstatymus ir gaires. Ši direktyva, kuri yra aukščiau nei nacionalinė kiekvienos šalies teisė yra privaloma kiekvienam duomenų valdytojui bei tvarkytojui tvarkančiam piliečio duomenis.

  Mes siūlome:

  • Atlikti asmens duomenų inventorizaciją ir auditą
  • Paruošti būtinus dokumentus
  • Teikti pasiūlymus bei užtikrinti duomenų saugumą Jūsų įmonėje
  • Būti Jūsų įmonės Duomenų apsaugos pareigūnu
  • Teikti konsultacijas BDAR klausimais
 • 5. Teisinės konsultacijos

  • Teismo ir kitų procesinių dokumentų ruošimas
  • Sutarčių ruošimas
  • Konsultacijos įvairiais teisiniais klausimais
 • 6. Įmonių steigimas

  • Registracijos adreso suteikimas
  • Virtualaus adreso suteikimas
  • Įmonių steigimas
 • 7. Įmonių reorganizavimas

  Įmonės reorganizavimas – juridinio asmens (įmonės, bendrovės, įstaigos, organizacijos ar pan.) pabaiga, be likvidavimo procedūros. Reorganizavimas atliekamas Dviem būdais: jungimo arba skaidymo. Jungimas gali būti prijungimas ir sujungimas, Skaidymas – išdalinimas ar padalinimas. Reorganizavime dalyvauja tik tos pačios teisinės formos juridiniai asmenys, išskyrus įstatymų, reglamentuojančių atskiras juridinių asmenų teisines formas, nustatytas išimtis.

 • 8. Buhalterinė apskaita

  • Tvarkome buhalterinę apskaitą nuo pirminių apskaitos dokumentų iki finansinės atskaitomybės.
  • Skaičiuojame darbo užmokestį, atostogas, išeitines kompensacijas.
  • Skaičiuojame darbo užmokestį, atostogas, išeitines kompensacijas.
  • Ruošiame visas jums reikalingas deklaracijas institucijoms.
  • Tvarkome personalo dokumentus.
  • Įmonėms turinčioms apskaitininką pagal pateiktus dokumentus parengiame pilną finansinę atskaitomybę, pateikiame visas reikalingas deklaracijas.
 • 9. Bankrotas

  Įmonės, banko arba asmens finansinė padėtis, kuriai esant nepajėgiama apmokėti skolų ir vykdyti turtinius įsipareigojimus.

 • 10. Turto pasauga (saugojimas)

  Pasaugos sutartimi viena šalis (saugotojas) įsipareigoja saugoti kitos šalies (davėjo) perduotą kilnojamąjį daiktą ir grąžinti jį išsaugotą, o davėjas įsipareigoja sumokėti atlyginimą, jeigu tai nustatyta sutartyje. Pagal šalių susitarimą pasaugos sutartis gali būti atlygintinė arba neatlygintinė.

 • 11. Turto realizavimas