Skolininkams

Skola - dar ne pasaulio pabaiga. Skolos susidaro dėl įvairių priežasčių. Dažnai žmonės nematydami galimybės iš karto grąžinti visą skolą ar nesutikdami su ja iš esmės ar dalinai bando ją „pamiršti“ ir visai jos nemokėti. Tačiau tai nėra išeitis. Skolos nemokėjimas ar jos mokėjimo atidėliojimas tai tik kelias į dar didesnes problemas. UAB Valaura darbuotojai be jokių išankstinių nusistatymų pagelbės Jums rasti tinkamą sprendimą.

Padėsime apginti Jūsų teises. Mūsų darbuotojai, įvertinus susidariusią situaciją, suteiks išsamią konsultaciją ar nebuvo pažeistos Jūsų teisės, kokių veiksmų galima imtis, siekiant išvengti neigiamų pasekmių bei patirti kuo mažesnius nuostolius.

Padėsime padaryti skolų mokėjimo planą, jį suderinti su kreditoriais ir antstoliais. Kartu išnagrinėsime esamą Jūsų ekonominę situaciją ir aptarsime skolų mokėjimo galimybes. Paaiškinsime kokios priverstinio skolų išieškojimo priemonės gali būti taikomos Jūsų atžvilgiu ir ką padaryti, kad jos nebūtų tokios skausmingos bei padengti skolas per kuo trumpesnį laiką. Mūsų specialistai konsultuoja ir kartu ieškome palankiausio sprendimo Jums.

Padėsime bendrauti su kreditoriais ir antstoliais. Kadangi skolos faktas apsunkina kreditoriaus ir jam skolingo asmens santykius jų bendravimas tampa komplikuotas, dažnu atveju konfliktiškas. Mes padėsime išvengti asmeniškumų, principų ir tarpininkausime derybose su kreditoriumi dėl skolos mokėjimo galimybių, jos sumažinimo atsisakant palūkanų, delspinigių ar baudų, skolos mokėjimo išdėstymo. Būsime Jūsų ramstis kalbantis su antstoliu, kad priverstinis skolos išieškojimas nebūtų baisus.

Padėsime paruošti procesinius dokumentus. Esant pažeistoms Jūsų teisėms konsultuosime įvairių procesinių dokumentų (skundų, pretenzijų, prašymų ir pan.) ruošimo ir pateikimo klausimais.

NORITE PARDUOTI SKOLĄ?

Skolą galima susigrąžinti parduodant ją kitam asmeniui. Reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu skola atlygintinai perleidžiama naujam kreditoriui. Skolos pardavimas naudingas, kai reikia skubiai atgauti bent dalį skolos. Skolos pardavimo privalumas tas, jog įsiskolinimas paverčiamas realiomis lėšomis, nepatiriama skolos išieškojimo sąnaudų, netenkama įsisenėjusių skolų, dažnai išsaugomi nesugadinti santykiai su skolininku.

Skolos pardavimas galimas bet kuriame išieškojimo etape ir nereikia laukti kol sueis mokėjimo terminas.

Registruoti skolą čia